Karin och Folke Nettelblad, frilansöversättare

   

Patentöversättare som vet vad det handlar om

 

Vi är två översättare med mycket gedigen erfarenhet inom patent. Karin har arbetat tio år på heltid som patentöversättare, och därefter har vi gemensamt under 22 år frilansat inom olika områden, inklusive patent.

 

Utöver att vi klarar patentspråket har vi också en gedigen bakgrund för att verkligen kunna förstå och korrekt återge innehållet i framför allt patent inom kemiområdet i vid mening (kemi, biokemi, bioteknik, läkemedel, livsmedel…). Vi har båda kemistexamen och forskningserfarenhet, Folke dessutom läkarutbildning.

 

 

Vi översätter patent TILL svenska. FRÅN engelska, franska, tyska och italienska.   

 

Karin och Folke Nettelblad  – Folia Textproduktion HB – folia.text@telia.com