Kontaktuppgifter:

Karin och Folke Nettelblad
Folia Textproduktion HB
Västberga 231
740 20 UPPSALA

tel: 018-40 23 87

fax: 018-40 23 91

e-post: folia.text@telia.com