Karin och Folke Nettelblad, frilansöversättare, skribenter

 

Översättningar som ser ut som originaltext

Du kanske redan har träffat på problemet vid översättning av facktext. Personer som förstår ämnet och kan terminologin är tyvärr sällan bra på att skriva en naturlig och levande svenska. Och de som har ett perfekt språk villar bort sig bland termer och innehåll.

Vi på Folia Textproduktion har den kompetens som behövs för att klara av facktexter inom våra områden men även förmågan att skriva god, lättförståelig svenska, i en stil som självklart är anpassad efter textens syften. Om du anlitar oss får du en översättning som verkar vara en svensk originaltext, skriven av en svensk fackman.

Vi översätter till svenska från engelska, franska, tyska, italienska, danska, norska och kinesiska. Vi behärskar fackområden som medicin, farmakologi, kemi, biologi och populärvetenskap av olika slag. Givetvis översätter vi även mer allmänna texter. Däremot känner vi våra begränsningar; för att kunna erbjuda översättningar av högsta kvalitet avböjer vi allt inom exempelvis juridik och ekonomi.

Vi har bl. a. översatt:

 • Två medicinska läroböcker för Studentlitteratur
 • Sex populärvetenskapliga böcker för unga åt Almqvist & Wiksell
 • Bruksanvisningar och produktinformation för världsledande tillverkare av hemelektronik, läkemedel och medicinsk utrustning
 • Personaltidningar/pressmeddelanden
 • Datatexter: dokumentation och programvara
 • Marknadsföringstexter för läkemedel, turism, programvara …
 • Hundratals patent inom kemi/biokemi/bioteknik/livsmedel
 • Säkerhetsdatablad för kemikalier

Skräddarsytt informationsmaterial

Även facktexter ska beröra och engagera – det är ledstjärnan för oss inom Folia Textproduktion. Därför är det inte konstigt att en av våra specialiteter är att skriva utbildnings- och informationsmaterial som är anpassat till läsaren.

Oavsett om en informativ facktext är avsedd för grundskolan, den ”intresserade allmänheten” eller yrkesfolk får inte språk och stil lägga hinder i vägen för kommunikationen. För att budskapet ska gå fram måste texten både bli läst – och förstådd.

Vi är bra på att skräddarsy texter för olika syften – att hitta ingångar som riktigt lockar till läsning, och att bolla med ordval, meningslängd och val av förklaringsmodeller så att man inte missar de stora sammanhangen och den djupare förståelsen. Samtidigt som texten är lättläst och tydlig.


Vi har bl. a. skrivit:

 • Läroböcker i kemi, fysik och teknik för grundskolans år 6-9 (Liber utbildning och Bonnier utbildning)
 • Populärvetenskapliga artiklar i dagspress, veckopress och populärvetenskapliga tidskrifter
 • Ett stor antal artiklar för Nationalencyklopedin Skola
 • Kurshäften åt studieförbund
 • Pressmeddelanden och hemsidor åt Uppsala universitet med presentationer av aktuell forskning
 • Dagliga dagspressnotiser om historiska kuriosa med anknytning till dagens datum