Karin och Folke Nettelblad, frilansöversättare med medicinsk och biokemisk utbildning

 När du behöver en medicinsk översättning som fungerar

 

Tack vare läkarutbildning och ett brett kontaktnät av läkare inom alla specialiteter kan vi erbjuda medicinska översättningar som verkligen fungerar.

 

Att vi även har stor erfarenhet av att författa originaltexter inom läromedel, populärvetenskap och allmänjournalistik bidrar ytterligare till en text som flyter bra och passar målgruppen, vare sig din text riktar sig till sjukvårdspersonal eller patienter/allmänhet.

 

Vi har 32 respektive 22 års erfarenhet som översättare, medicinsk och biokemisk utbildning och erfarenhet av bl.a. följande typer av texter:

  • medicinska läroböcker för Studentlitteratur
  • produktresuméer och bipacksedlar för en lång rad läkemedelsföretag
  • marknadsföringstexter för bl.a. läkemedel
  • dokument för kliniska studier (protokoll, samtyckesformulär etc.)
  • medicinska enkäter riktade till läkare eller patienter
  • farmaceutiska patent
  • medicinska forskningsartiklar
  • bruksanvisningar/manualer till medicinsk utrustning av många slag

 

Vi översätter TILL svenska.
   Vi översätter FRÅN engelska, franska, tyska, italienska, danska, norska.   

 

Karin och Folke Nettelblad – Folia Textproduktion HB – folia.text@telia.com