Karin och Folke Nettelblad, frilansöversättare

 

   För att översätta kemi måste man kunna kemi – det gör vi!

Vi har båda kemistutbildning och forskningserfarenhet (en av oss dessutom läkarutbildning).

Vi är båda, var för sig, författare till kemiläroböcker för grundskolan, den ena skriven på uppdrag av Liber Utbildning, den andra för Bonnier utbildning.

Vi har 28+18 års erfarenhet av att översätta kemitexter, bl.a.:

  • hundratals patent inom kemi/biokemi/läkemedelskemi
  • säkerhetsdatablad/MSDS
  • bruksanvisningar för kemisktekniska produkter
  • bruksanvisningar för klinisk-kemiska reagens och kit
  • två populärvetenskapliga böcker om kemi

 

 

Vi översätter TILL svenska.
Vi översätter FRÅN engelska, franska, tyska, italienska, danska, norska.

 

Karin och Folke Nettelblad  – Folia Textproduktion HB – folia.text@telia.com